Uncategorized

Uzaydan yer belirleme

Uzay gücü, kara, hava ve deniz kuvvetleri iel aynı seviyede olacak. Bu haberin disqus yorumları için tıklayınız.

Uzaydan yer belirleme

NATO'nun uzay alanında stratejisini belirleyecek plan savunma bakanlarının onayına sunulmaya hazırlanıyor. Uzay da denizler, hava ve kara gibi NATO için operasyonel bir alan haline getirilecek. NATO tarihinde bir ilke imza atarak, uzay alanında stratejisini belirlemek için harekete geçti. Nato'ya Twitter'da tepki yağdı O mesaj ile seslendiler Parası olan hayatta kalıyor Elçin Demiröz yazdı Bu çiftin bir açığını bulamadılar Elif Aktuğ yazdı Neden yorgun hissediyoruz Hüseyin Nazlıkul yazdı Bu gözleme hiçbir gözlemeye benzemez Salih Seçkin Sevinç yazdı Açıkça "Erdoğan yargılansın" dediler Carla del Ponte Kısa süre önce açıklanan Cumhurbaşkanlığı İkinci Günlük İcraat Planı kapsamında belirlenen hedefler arasında, BKZS projesinin fizibilitesine başlanması yer almaktadır.

Japonların uzaya gönderdiği son uydu sürücüsüz araçları yönlendirecek

Bu kapsamda, yalnızca dünya yörüngesindeki uydular değil, derin uzayda seyreden sondalar ya da diğer gök cisimlerine iniş yapıp ölçüm yapabilen robotlar da kullanılmaktadır. Bu araçların topladıkları bilgiler, başta astrofizik olmak üzere insanlığın çeşitli bilim dallarındaki bilgi birikiminin ve evrenin işleyişine dair kavrayışının artmasına imkan sağlamaktadır. Teknolojideki gelişmelerin doğal bir sonucu olarak uzayın kullanımında, son yıllarda iki eğilimin öne çıktığını iddia etmek mümkündür. Bunlar, uzayın ticarileşmesi ve askerileşmesidir.

Göktürk - 2

SpaceX isimli sivil firmanın Falcon adlı yeniden kullanılabilir roketlerle yörüngeye uydu yerleştirmesi ve bir otomobilin uzaya fırlatılması ve son olarak Virgin Galactic firmasının uzay turizmine yönelik geliştirdiği uzay aracının test etmesi gibi gelişmelerle, sivil ticari firmaların uzay alanındaki artan faaliyetleri kamuoyu gündemine yansımıştır. Özellikle uzaya erişim ve yörüngeye uydu yerleştirme gibi, oldukça pahalı operasyonlarda, teknolojideki gelişmelerin de yardımıyla sivil firmaların çözümler üretmesi, bu alanın kısıtlı sayıda ülkenin tekelinden çıkması sonucunu doğurmuştur.

Böylelikle, hızla artan sayıda ülke, kurum ve kuruluş, çeşitli maksatlar geliştirdikleri uyduları yörüngeye, rekabetçi bir pazar ortamında görece düşük maliyetlerle yerleştirme imkânına erişmişlerdir. Yakın gelecekte daha da fazla sayıda ticari firmanın uydu fırlatma hizmeti sunmaya başlaması beklenmektedir.

NATO'nun el atmadığı bir uzay kalmıştı

Son yıllarda gündeme gelen bir diğer konu da asteroit madenciliğidir. Uzaya erişim ve uzay aracı teknolojilerinin hızla gelişmesi ile birlikte bu tür operasyonların, kısa vadede olmasa bile uzun vadede mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. Böylelikle, özellikle dünyada çok az bulunan ancak sanayide önemli kullanım alanları olan nadir element ve minerallere erişimin mümkün olacağı öngörülmektedir.

DEFINE UYDUDAN BULMA

Nitekim halen çeşitli ülkelerde kurulmuş olan 10 civarında özel şirket, münhasıran asteroit madenciliği alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. Ticari firmaların uzay faaliyetlerinin artmasıyla, bu konuda ulusal ve uluslararası hukuk ve mevzuat boyutunda bir dizi düzenlemenin gündeme gelmesi beklenmektedir. Soğuk Savaş döneminde yoğun şekilde yaşanan uzayda askeri rekabet, giderek artan sayıda ülkenin uzaydan askeri görevlerle faydalanma imkânına erişmesiyle çok boyutlu ve çok taraflı bir niteliğe bürünmüştür. Günümüzde yörüngedeki uydular, askeri operasyonların aslî birer unsuru haline gelmişlerdir.

Bunun bir yansıması olarak pek çok gelişmiş ülke uzaya yönelik bağımsız uzay kuvvetleri kurmuş ya da hava kuvvetlerinin görev, yetki ve sorumluluğunu genişletmiştir. Uzay araçlarının askeri görevlere yönelik olarak ana kullanım amaçları istihbarat, erken ihbar ve iletişimdir. Bu maksatlarla geliştirilen çok sayıda uydu değişik yörünge katmanlarında görev yapmaktadır.

Buna ilaveten uzaya yönelik askeri operasyonların son yıllarda gündeme gelen bir diğer çeşidi de, uydusavar anti satellite—ASAT sistem ve teknolojilerdir.

Ev ve iş adresini ayarlama

Çin, orta menzilli bir balistik füzeyi temel alarak geliştirdiği füzeyle, alçak yörüngedeki emekliye ayrılmış bir meteoroloji uydusunu imha etmiştir. Vurulan uydunun enkaz parçaları, yörüngedeki diğer uydulara yönelik büyük bir risk oluşturmuştur. Uydusavar füze teknolojilerinin ve siber harbin gelişmesiyle birlikte, uzaydaki askeri, sivil ve ticari unsurların güvenliklerinin sağlanması ihtiyacı artmıştır.

Uzay durumsal farkındalığı space situational awareness—SSA adı verilen bu kabiliyet ile, dünya yörüngesindeki dost, düşman ve üçüncü taraflara ait unsurların konum, yönelim ve yörüngelerinin tespit, takip ve tasnifi ile dost unsurlara yönelebilecek her türlü riskin öngörülmesi ve analizi tarif edilmektedir. Çin , Rusya, Fransa, Hindistan ve pek çok başka ülke ulusal savunma programlarını bu alana genişletmenin yollarını arıyor.

genumquibac.ml Dünya Savaşı için büyük bir risk bulunurken, Çin ya da Rusya gibi bir ülkenin uydularımızı yok ederek ulusal güvenliğimizi tehdit etmesi ihtimaline karşı çok savunmasızız. Ancak Trump yönetimi açısından pek de şaşırtıcı olmayacak şekilde, belagat bulutları hem yerin hem de uzayın manzarasını örtüyor. Uzay, dünya çapındaki devletlerin resmi makamlarınca -iletişimden deneysel bilime ve askeri varlığın takip edilmesine kadar- pek çok alanda önemli görülüyor ve uzay politikası uzmanları ülkeler arasındaki dengenin nasıl kurulacağının belirlenmesi için gereken uluslararası görüşmelerin önemini her zaman vurguluyor.

Ancak bir de askeri unsurlar var. Bu değişikliğin diğer bütün meselelerde ortak savunmayı ifade eden 5. Madde üzerinde de etkisi olacak. Aynı zamanda uzay yapılarında askeri yapıların kurulması ve tahkimatı,  silah testleri ve askeri manevralar gerçekleştirmeye izin verilmiyor.

Dolayısıyla diğer ülkelerin de bu anlamda kendi oyunlarını kurmaya ihtiyaçları var. Bir enkaz parçasıyla mı darbe aldı? Bir gök taşı? Yoksa gerçek bir saldırı mıydı? Trump ve yönetimi kongrede de güçlüklerle karşı karşıya.


  • Uydudan yer bulma, uzaydan yer bulma, uydudan adres bulma.
  • "Trump Rusya soruşturmasında temize çıkmadı";
  • Uydudan yer bulma;
  • borç takip programı ücretsiz indir.
  • ABD'de Facebook'a rekor ceza!
  • :: Uzay Havası!